tel. 780 150 160
Sprzętowa 3, pok. 19,
10-900 Olsztyn

Wykonujemy szkolenia BHP i PPOŻ. 

Każdy pracodawca według art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków.

Szkolenia wstępne - Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne BHP przeznaczone są dla osób, które właśnie zostały zatrudnione w Twojej firmie, lub przenoszone są na nowe stanowisko pracy. Głównym celem szkoleń wstępnych BHP jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy. Szkolenie wstępne bhp składa się z instruktażu ogólnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego. instruktażu ogólnego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika,
instruktażu stanowiskowego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika lub dla pracownika przenoszonego na inne - nowe stanowisko pracy. Instruktaż stanowiskowy BHP dodatkowo musi być przeprowadzany dla pracowników już pracujących w przypadku: wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
Bardzo ważne, aby nowi pracownicy zostali przeszkoleni, w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy. Szkolenie wstępne bhp jest nieodpłatne. obowiązku może być dla pracodawcy tragiczne w skutkach, szczególnie w sytuacji wypadku przy pracy
Szkolenie wstępne ogólne BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) muszą być potwierdzone pisemnie na karcie szkolenia wstępnego. Odbycie szkolenia wstępnego BHP potwierdzają: szkolony pracownik oraz osoby udzielające instruktażu: ogólnego i stanowiskowego:
instruktaż ogólny BHP  - przeprowadza służba BHP  albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności - mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
instruktaż stanowiskowy BHP -  przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

 

© Copyright 2016 MTZ | all rights Reserved
Projekt i wykonanie: Artneo.pl.