tel. 780 150 160
Sprzętowa 3, pok. 19,
10-900 Olsztyn

 

 • Szkolenia BHP i P.POŻ Olsztyn.
 • SZKOLENIE WSTĘPNE BHP - INSTRUKTAŻ OGÓLNY
 • Szkolenie wstępne bhp przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.

  Celem instruktażu ogólnego bhp jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza podpisem na karcie szkolenia wstępnego. Szkolenie wstępne organizujemy w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, filmy, prezentacje multimedialne oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

  Szkolenia okresowe BHP

  Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  Pierwsze szkolenie okresowe powinno być zorganizowane:

  - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;

  - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych)

 • Szkolenie z zakresu Ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

  Przeprowadzamy szkolenia ppoż w formie kursu i ćwiczeń z próbnej ewakuacji. Pokażemy jak wygląda poprawna ewakuacja pracowników z budynku. Po zakończeniu otrzymasz zaświadczenia. Napiszemy instrukcję ppoż.

 • Szkolenia BHP online w Olsztynie Szkolenia BHP e-learning to nowoczesna metoda nauczania, która polega na uczestnictwie w kursie za pośrednictwem Internetu. Program takiego szkolenia oraz materiały dydaktyczne, z których korzysta się w trakcie ich przeprowadzania, przygotowywane są przez ekspertów z zakresu BHP. Dużym atutem szkoleń internetowych BHP dla pracodawców i pracowników jest możliwość nauki w wybranym czasie oraz dowolnym miejscu. Uczestnik kursu dostaje materiały. Po zapoznaniu wypełnia test i odsyła. My wystawiamy zaświadczanie. 
 • Audity BHP i ISO.
 • Wdrażanie systemu zarządzania BHP.
 • Wdrażanie systemu ISO 9001.
 • Postępowania powypadkowe.

  Wypadek przy pracy

  Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Powołamy zespół powypadkowy. Prowadzimy postępowanie po wypadku zbiorowym, śmiertelnym i zbiorowym postępowanie powypadkowe. Podpowiemy jakie dokumenty wypełnić. Jak uzupełnić zgłoszenie wypadku w pracy. Państwowa Inspekcja Pracy PIP, Policja, Urząd Dozoru Technicznego UDT, Straż pożarna, Służba medyczna to te instytucje należy powiadomić przy wypadku ciężkim i śmiertelnym i zbiorowym.

  Ocena ryzyka zawodowego. Opracujemy dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Dokonujemy oceny ryzyka metodami akceptowalnymi i najbardziej uznanymi przez organy nadzorujące warunki pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego. Ocena ryzyka metodą PN 18002:2011, ocena ryzyka metodą FIVE STEPS, ocena ryzyka  metodą RISC SCORE.

 • Aktualizacja Oceny ryzyka zawodowego w Olsztynie Covid 19Covid 19 ocena ryzyka
 • Wykonywanie zadań służby bhp
 • Pisanie wniosków o dofinansowanie z Zus
 • Nadzór bhp na budowach
 • Obsługa bhp
 • Opracowanie planu BIOZ
 • Opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót IBWR
 • Opracowanie Planu Prewencji Michelin Polska w Olsztynie

Jeśli masz pytania to napisz do nas:

© Copyright 2016 MTZ | all rights Reserved
Projekt i wykonanie: Artneo.pl.